University of Aizu logo

CLR Phonetics Lab

 

Alumni

AY 2018

Hayato Watanabe

Hayato WATANABE

 

Rio Suzuki

Rio SUZUKI

 
 

AY 2017

Yuki Iguro

Yuki IGURO (MSc)

 

Kyori Suzuki

Kyori SUZUKI (MSc)

 

Yohei Tomita

Yohei TOMITA

 

Aozora Kobayashi

Aozora KOBAYASHI

 
 

Nagisa Yonehara

Nagisa YONEHARA

 
 

AY 2016

Kyori Suzuki

Kyori SUZUKI

 

Saori Nemoto

Saori NEMOTO

 

Mai Gunji

Mai GUNJI

 
 

AY 2015

Sunao Kanada

Sunao KANADA (MSc)

 

Yuki Iguro

Yuki IGURO

 

Yukari Sekiguchi

Yukari SEKIGUCHI

 

Tomoki Shishido

Tomoki SHISHIDO

 
 

AY 2014

Yurika Hashimoto

Yurika HASHIMOTO

 

Terumasa Doi

Terumasa DOI

 

Ayaka Orihara

Ayaka ORIHARA

 
 

AY 2013

Sunao Kanada

Sunao KANADA

 
 

AY 2012

Jun Okada

Jun OKADA

 

Yusuke Abe

Yusuke ABE

 
 

AY 2011

Naoya Horiguchi

Naoya HORIGUCHI (MSc)

 

Miyuki Sakuma

Miyuki SAKUMA

 

Atsushi Ueno

Atsushi UENO

 

Miyuki Yoshizawa

Miyuki YOSHIZAWA

 
 

AY 2010

Junichi Fujinuma

Junichi FUJINUMA

 

Mitsuhiro Katahira

Mitsuhiro KATAHIRA

 

Asahi Suzuki

Asahi SUZUKI

 
 

AY 2009

Naoya Horiguchi

Naoya HORIGUCHI

 

Naoto Maekawa

Naoto MAEKAWA

 

Michiharu Sakamoto

Michiharu SAKAMOTO

 

Isao Shigeno

Isao SHIGENO

 
 

AY 2008

Keita Ogitsu

Keita OGITSU

 

Miyuki Sato

Miyuki SATO

 

Yusuke Sugai

Yusuke SUGAI

 
 

AY 2007

Katsuhiko Higuchi

Katsuhiko HIGUCHI

 

Toshifumi Masuda

Toshifumi MASUDA

 

Ryohei Sekii

Ryohei SEKII

 
 

AY 2006

Mika Endo

Mika ENDO